3-годишно момче почина седмица след настаняване в приемно семейство