Рибарски: Политиката на “Булгаргаз” е съобразно ситуацията