Църкви в Русенско остават затворени на Възкресение