Три тютюневи компании са осъдени да платят 11 млрд. евро обезщетения