Тежко остава състоянието на жената, пребита за 30 лева и мобилен телефон