Пас Комерс Оод - Разрушаване на сграда в Стара Загора