Предлагат между 26 и 39 ст. на километър тол такса за камионите