Звездни раздели по време на пандемията от коронавирус