Ученици с вирусни симптоми – в отделна стая за изолация