ВАС: Отнемането на книжка за неплатена глоба е незаконно