Денков: Никога и по никакъв повод не е обсъждано и не са поемани ангажименти за изпращане на българ