Колев: Съжалявам за резултата, но трябва да работим още повече