Учителка остана без дом след проливните дъждове в Пловдивско