Депутатите приеха двата антикорупционни закона на първо четене