Съвършенство на Природата - очите на рака-богомол ..