Недостиг на линейки застрашава живота на пациенти в Родопите