ПРОВЕРКА: Изкарваме по-малко пари от европейците, а продуктите - по-скъпи