Могат ли политическите партии да формулират правилни, но непопулярни икономически мерки?