Продължава издирването на 2-годишното дете от Равнец