ЩЕ ИМА ЛИ КАБИНЕТ НА ИТН: Социолози с прогноза за мандата