Коалиционното споразумение за управление на България вече е факт