Никола Стоянов: Хладилникът на протеста, ако сега е празен, преди въобще го е нямало