Шампионите преминаха успешно медицинските изследвания