Експерт по климатичните промени: България също е застрашена от периоди на суша