Бойко Рашков: Бюрото е възпрепятствано да упражнява своите правомощия