Иван Горанов: Публиката ни подкрепи по невероятен начин