Джевдет Чакъров: 8 лева на глас са твърде недостатъчни за малките партии