"Тишина"- новата провокативна изложба на художника Константин Костантинов