54% от българите се затрудняват да плащат навреме битовите си сметки