Суецкият канал постепенно се разчиства от задръстването