Какви са потенциалните решения за ограничаване на инфлацията?