Защо строителният сектор предлага добри кариерни възможности?