Обмислят повишаване на заплатите в социалните услуги