630 млн. лв. ще се инвестират в столичната ВиК мрежа