Второ изслушване на банкера Цветан Василев в съда в Белград