Замразяват минималната заплата за следващите 3 години