Статистиката отчете рекордно висока инфлация за последните 5 години