Проф. Габровски: Сашко беше в добро състояние, той е успявал да се храни и да пие вода