Фатални инциденти на морето заради закъснение на линейка