Българевският манастир \"Св. Екатерина\" съхранява частица от Светия кръст