Фен уцели играч с бутилка в главата във Франция, прекратиха мача