Пада карантината за международните превози и автобусните превозвачи