АКЦИЯ НА ПЪТНА ПОЛИЦИЯ: Рекордни проби и опити за подкуп