Тече срокът за доброволно умъртвяване на прасета в Благоевградско