Учениците от 7 и 10 клас се явяват на външно оценяване по БЕЛ