Експерт: Проблемът с липсата на легла е законодателен