Лични документи могат да се сменят и преди изтичането на удължения срок на валидност