Терзийски: Благодаря на всички полицаи, че не позволиха да се пролее кръв