Изявления след срещата в МС със синдикатите за висшето образование