Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ е бил изключен от енергийната система през нощта